Privacy statement

Henelma B.V. vindt het belangrijk dat uw privacy en de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens van u worden verwerkt en waarom.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens? Henelma B.V. is gevestigd aan Jaargetijdenweg 61, 7532 SX te Enschede, ingeschreven onder handelsregisternummer 84112875. Henelma B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens: Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan: info@horecabezorgfiets.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een webformulier in te vullen, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u koopt)

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens? Wij verkrijgen en verwerken persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen en van websitebezoekers, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Klant wordt bij ons / een klantenpas aanvraagt (via deze site of aan de balie in een vestiging).
 • Zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Zich inschrijft voor een brochure.
 • Gebruik maakt van een webformulier op onze website.
 • Aan een actie of prijsvraag deelneemt.
 • Bij Henelma B.V. werkt of solliciteert.
 • Een zakelijke relatie heeft met Henelma B.V.
 • Uw gegevens invult of achterlaat in een van onze vestigingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld: wanneer u zich inschrijft voor onze folder, bewaren wij uw gegevens ten tijde van de inschrijving. Wanneer u zich uitschrijft of een verzoek tot verwijdering doet, zullen wij uw gegevens niet langer bewaren en deze verwijderen. Hiermee bepaalt u zelf hoe lang wij uw gegevens voor specifieke doeleinden mogen bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Henelma B.V. blijft ook in deze gevallen verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Horecabezorgfiets website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Horecabezorgfiets website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@horecabezorgfiets.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Henelma B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u een vraag en/of opmerking m.b.t. het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens, neem dan contact op via info@horecabezorgfiets.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Henelma B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@horecabezorgfiets.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@horecabezorgfiets.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Superscherpe prijzen.
Power voor de hele dag.
Fiets en bezorger verzekerd.
Onderhoud aan de deur.

Horecabezorgfiets.nl

Disclaimer

Alle op deze website getoonde prijzen zijn excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

REGEL DIRECT